Szkoła rodzenia

tel. 533-644-634

Badanie USG

Ultrasonografia to nieinwazyjna, atraumatyczna metoda diagnostyki obrazowej, pozwalająca na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu, jest metodą dokładną – ma wysoką zdolność do wykrywania niewielkich zmian w narządach ? wynosi ona od 0,1 mm do milimetra.

Zabiegi Estetyczne

Szkoła rodzenia

Celem naszej Szkoły Rodzenia jest opieka nad kobietami w ciąży, zwiększanie ich świadomości dotyczącej ciąży, porodu i połogu, redukcja stresu związanego z nowymi doświadczeniami w tym szczególnym okresie życia.

usg

Ultrasonografia to nieinwazyjna, atraumatyczna metoda diagnostyki obrazowej, pozwalająca na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu, jest metodą dokładną ? ma wysoką zdolność do wykrywania niewielkich zmian w narządach ? wynosi ona od 0,1 mm do milimetra.

ktg

Kardiotokografia (KTG) ? monitorowanie akcji serca płodu wraz z jednoczasowym zapisem czynności skurczowej mięśnia macicy. Badanie to przeprowadzane jest w ramach intensywnej opieki przedporodowej. Pozwala wcześnie wykryć sytuacje zagrożenia życia płodu.

chłodna med

Ultrasonografia to nieinwazyjna, atraumatyczna metoda diagnostyki obrazowej, pozwalająca na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu, jest metodą dokładną ? ma wysoką zdolność do wykrywania niewielkich zmian w narządach ? wynosi ona od 0,1 mm do milimetra.

Menu Title